17 Mart 2008 Pazartesi

İnovasyon ve “Eski Köye Yeni Adet Getirin!”

İnovasyon ve “Eski Köye Yeni Adet Getirin!”
Ekonomik ve toplumsal değer yaratmak için ürün ve hizmetlerde yapılan değişiklik, farklılık ve yenililiklerdir.
Değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültürün ürünüdür.
İnovasyon Nedir?
İnovasyon, Latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiştir. “Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamına gelir.
Webster, inovasyonu ‘yeni ve farklı bir sonuç’ olarak tanımlar.
Türkçe’de ‘yenilik’, ‘yenileme’ ve ‘yenilikçilik’ gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, bu sözcüklerin yaptığı çağrışımlar, gerçek anlamını verememektedir.
Çünkü inovasyon, yeniliğin kendisinden çok sonucunu; farklılaştırma ve değiştirmeye bağlı ekonomik ve toplumsal bir sistemi ifade eder.
Neden İnovasyon?
İnovasyon,

– kalkınmanın ve rekabet gücü kazanmanın,
– yaşam kalitesini yükseltmenin,
– üretkenliği, istihdamı artırmanın,
– sürdürülebilir ekonomik büyümenin,
– toplumsal refahın anahtarıdır.

OECD: “Bir ülkede refahın ve istihdamın artması, o ülkenin inovasyon yapma kapasitesine bağlıdır”.

 • Ülkeler arasında milli gelir farkları artıyor.
 • Büyüme, İrlanda ve Güney Kore gibi ülkelerde daha yüksek
 • Ana neden: Bu ülkelerin inovasyon sayesinde istihdam ve üretkenliği artırmaları.
 • Bu ülkeler, inovasyon sayesinde gelir eşitsizliklerini de en aza indirmeyi başarıyor.
  (Kaynak: A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, OECD, 2001)

İrlanda:

 • 1985’de kişi başına düşen milli gelir: $4,990
 • 2004’de kişi başına düşen milli gelir: $31,900

10 yıl içinde:

 • İstihdamdaki artış :%59
 • İhracattaki artış: %94
  İnsan kaynaklarına yapılan yatırım
  – Devlet politikaları, toplumsal mutabakat
  – İnovasyonu teşvik eden bir ortam

Ülkemizde durum

 • Mayıs 2006 itibariyle ülkemizde işsizlik: %12
 • Üniversite mezunları arasında işsizlik: %38
 • Ekonomik büyüme ithalata dayalı ve bu da artan dış borçlanmayı ve işsizliği beraberinde getiriyor.
 • Gelişmişlik ve kalkınma yolunda diğer ülkelerle aramızdaki mesafe gün geçtikçe açılıyor.

Ne Yapılmalı?
İhtiyacımız olan:

 • Tükettiğinden fazlasını ve daha iyisini üreten,
 • Ürettikleriyle ekonomiye, topluma katkıda bulunmak amacıyla çabalayan,
 • Üretimde bilgiyi sermaye olarak kullanan,
 • Büyük bir işletmede çalışma hayaliyle değil, büyük bir işletme kurma idealiyle yetişen inovasyon kültürüne sahip bireyler

Çünkü aksi taktirde

 • İşsizler ordusu yaratmaya,
 • En değerli sermayemiz olan genç insan gücümüzü belirsizliklere sürüklemeye,
 • Yetişmiş beyinlerimizi diğer ülkelere kaptırmaya devam edeceğiz.
  Çünkü kalkınmanın, iş imkanı yaratmanın ve refah düzeyimizi artırmanın başka yolu yok...

Ürün İnovasyonu
Farklı ve yeni bir ürünün geliştirilmesi; ya da varolan üründe değişiklik, farklılık ve yenilik yapılması, ve bu ürünün pazara sunulması ‘ürün inovasyonu’ olarak adlandırılır.
Pazarlama İnovasyonu
Farklı ve yeni tasarımların (üründe veya ambalajında) gerçekleştirilmesi ya da varolanların iyileştirilerek daha gelişkin hale getirilmesidir.


Farklı bir Kültür ve Anlayış

Vizyon (Thomas Watson-(IBM Yönetim Kurulu Başkanı) 1943'de: "Dünya pazarında beş bilgisayara yer olduğunu düşünüyorum."

Farklı Görmek (dünyaya, yapılan ve yapılacak işlere farklı açılardan bakmak)

İnsanlar için değer yaratmak (karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek; gereksinimlerin ve beklentilerin neler olduğunu anlamak)

Sorgulamak (“Neden?”, “Nasıl?” “Neden olmasın?”, “Neyi daha iyi yapabiliriz?”, “Nasıl daha iyi yapabiliriz?”)

Başarısızlığı hoş görmek (başarısızlığı, hataları cezalandırmamak, tekrar tekrar denemeyi teşvik etmek)

Yaratıcılık (yaratıcılığı teşvik etmek, sürekli yeni fikir üretimini cesaretlendirmek, üretilen fikirleri eleştirmemek, fikir üretenlerin heveslerini kırmamak)

İletişim (açık ve çift yönlü bir iletişim, bilgi, deneyim ve fikir paylaşımı)

İşbirliği (takım çalışması; bireyler arasında etkileşimi kısıtlayıcı yaklaşımların ve sadece kişisel çabaları ödüllendiren teşvik sistemlerinin olmaması)

Araştırma ve inceleme (sürekli yeni bilgiye ulaşmanın yollarını arama -firma ziyareti, İnternet, yayınlar, uzmanlarla görüşmeler...)

Öğrenme (inovasyonun en değerli kaynağı olan bilginin başarıyla yönetilmesi; başarıların ve başarısızlıkların değerlendirilmesi)

Hiç yorum yok: